Jak určit výši výživného pro dítě - podle tabulek?

vydáno:

aktualizace:
19.05.2010 14:37

Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Oba rodiče mají povinnost přispívat na výživu dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů, přičemž se, zvláště rozhoduje-li o výši výživného soud, přihlíží i k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje a jak se stará o společnou domácnost, žijí-li rodiče spolu. Při určení výše výživného vychází soud na straně jedné z odůvodněných potřeb oprávněného (příjemce alimentů - potomka) a na straně druhé ze schopností, výdělkových možností a majetkových poměrů povinného (plátce alimentů - rodiče).

foto

Žena s kočárkem, matka, sídliště - ilustrační foto. ČTK ČTK

Konkrétní výše výživného záleží na mnoha okolnostech, mezi jednotlivými případy, ale i podobnými případy, avšak posuzovanými různými soudy, se mohou tak vyskytovat značné rozdíly. Každý případ se posuzuje individuálně, a nelze proto obecně stanovit minimální nebo maximální výživné. Pokud rodičem dítěte bude člověk s vysokým příjmem kupř. kolem 200.000 Kč měsíčně, může být odpovídajícím výživným i částka ve výši zhruba 30.000 Kč, byť ta zajistí potřeby nezletilého dítěte několikanásobně.

V současné době neexistují žádné závazné tabulky pro způsob výpočtu výživného.

Přesto, anebo právě proto, se nejprve poslanci České strany sociálně demokratické v r. 2009 pokusili (neúspěšně) uzákonit tzv. minimální výživné, mělo se vycházet z následující tabulky:

Výše započitatelného měsíčního příjmu v KčNavrhované sazby minimálního výživného na měsíc v Kč
dítě od 6 letdítě do 6 let
do 10.00014001680
10.000 - 20.00020003000
20.000 - 30.00030003600
30.000 - 40.00040004800
40.000 - 50.00050006000
50.000 - 60.00060007200
60.000 - 70.00070008400
70.000 - 80.00080009600
80.000 - 90.000900010.800
90.000 - 100.00010.00012.000
nad 100.00011.00013.200

O něco podobného se pokouší v r. 2010 také ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo soudům doporučující tabulku pro stanovení výše výživného, která má vést ke sjednocení rozhodování soudů v otázkách alimentů. Výše výživného je stanovena jako procentuálního rozmezí z měsíčního čistého příjmu povinného rodiče.

KategorieVěk dítěteProcentuální rozmezí
1.0 - 5 let11 - 15 %
2.6 - 9 let13 - 17 %
3.10 - 14 let15 - 19 %
4.15 - 17 let16 - 22 %
5.18 a více let19 - 25 %

Navrhovaný postup určení výživného připomíná tzv. dílkovou metodu pro určení výživného, která byla dříve podpůrně používána jako pomůcka pro stanovení výživného některými soudy; nikdy tedy nešlo o oficiální a všeobecně závazný (zákonem nebo judikaturní praxí předepsaný) postup, ale jen o jakousi orientační nebo kontrolní výpočtovou metodu. Postup podle této metody spočíval v tom, že při stanovení výše výživného musely být povinné osobě zachovány 4 základní dílky jejího příjmu (měsíční mzdy, platu atp.) a na vyživované dítě se k tomuto základu přidával 1 další dílek. Jestliže např. šlo o výživné pro dítě (např. z prvního manželství) osoby, která měla alimentační povinnost k dalším 2 dětem (z dalšího manželství), tak se její příjem rozložil na 7 dílků (4 dílky na tuto povinnou osobu - rodiče, 2 dílky na 2 oprávněné děti a 1 na dítě, o jehož výživném se rozhodovalo). Příjem této osoby se proto vydělil 7 a takto zjištěná částka pak představovala maximální možnou částku výživného na 1 dítě. Z takto určené maximální částky výživného (rovnajícího se maximálním potřebám dítěte) se pak případně dále stanovovala alikvotní částka výživného (vypočtený 1 díl se vydělil 18 a následně násobil počtem let věku dítěte). Je jistě chvályhodná snaha o sjednocení rozhodovací praxe soudů, domnívám se však, že podobné postupy mohou být vždy jen podpůrným návodem, nikdy nemohou představovat závazný postup, vždy je nutno pečlivě zkoumat a zvažovat okolnosti každého jednotlivého případu a individuálně hodnotit možnosti povinného rodiče a potřeby oprávněného dítěte. Tomuto požadavku iniciativa Ministerstva spravedlnosti vyhovuje.

Použitá literatura: Vrcha, P.: K metodické pomůcce pro určování výživného, materiál č. 62192, 18. 5. 2010, epravo.cz, epravo.cz a.s.

Autor:

Reklama
V novinách publikujeme 20 % zpráv ČTK.

Zjistit víc

Další články z rubriky
Komentáře ke článku Pravidla a návod

Komentáře využívají systém Disqus

Reklama
Úmrtí Hybnera
Úmrtí Hybnera

Ve věku 74 let zemřel mim, herec a pedagog Boris Hybner

Nový web
Nový web

Připravili jsme pro vás nový web. Vyzkoušejte ho a napište nám, jak se vám líbí.

Velikost textu: a a A